قوانین سایت

  • سایت دبلیو ام فا از ارائه خدمات به اشخاص با هویت پنهان معذور است.
  • در صورت هرگونه تخلف از سوی کاربر اعم از استفاده از حساب های هکی,مشخص نبودن منبع پول,پولشویی ... که قصد فریب سایت دبلیو ام فا را دارد, سایت دبلیو ام فا حق خود می داند حساب کاربر را معلق و به مراجع ذیصلاح اطلاع دهد
  • واریز وجه به حساب سایت دبلیو ام فا توسط شخص ثالث طبق قوانین بانک مرکزي ممنوع میباشد، لذا واریز کننده وجه ریالی و درخواست کننده سفارش باید یکسان باشند. معادل ریالی در هنگام واریز وجه به حساب سایت دبلیو ام باید از حساب شخص متقاضی (کاربر عضو و احراز شده در سایت) حواله شود و در صورت نقدي بودن وجه واریزي، باید در فیش مربوطه نام واریز کننده، همان نام کاربر احراز شده در سایت دبلیو ام فا باشد. بدیهی است در غیر این صورت به درخواست حواله مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد
  • قرار دادن حساب کاربری خود در اختیار اشخاص دیگر درصورت محرز شدن , موجب اخراج کاربر از سایت می شود و عواقب ناشی این امر بر عهده کاربر می باشد
  • در صورت ثبت نادرست حساب گیرنده و یا عدم اطمینان از سمت گیرنده , سایت دبلیو ام فا هیچ گونه مسئولیتی را در این راستا نمی پذیرد.
  • پس از اتمام خرید محصول , محل و مکان و زمان و نحوه استفاده از محصول بر عهده کاربر می باشد.
  • خدمات وب سایت دبلیو ام فا مستقل از هر گروه و سازمان می باشد
  • با ثبت نام و ثبت سفارش در سایت دبلیو ام فا کاربر تائید می کند که موارد فوق را مطالعه و پذیرفته است
× بستن

Follow us in Instagram