انتقال خرید و فروش وبمانی به سایت جدید

1400/06/03
در ماه های اخیر بدلیل افزایش سطح تجاری حساب وب مانی سایت و سخت گیری های شرکت وب مانی ناگزیر به جدا سازی این ارز و انتقال آن به سایت جدید شدیم.

جهت خرید وب مانی و فروش وب مانی به سایت جدید مراجعه نمائید.

لازم  به ذکر است تمامی فرایند  خرید و فروش بصورت اتوماتیک انجام میشود.

wmfa.vip
× بستن

Follow us in Instagram