قیمت بیت کوین به حالت نرمال باز خواهد گشت ...

1397/01/24
اسپنسر بوگارت، سرپرست سرمایه انسانی می گوید میزان مالیات مردم در سال 2017 بیش از پیش بینی آنها بوده است.

به همین علت افراد ناچار به فروش کوین خود جهت پرداخت مالیات شده اند و این امر موجب کاهش نرخ بیت کوین شده است.

فصل مالیاتی در اکثر کشورها به اتمام رسیده است و پس از تعیین و تکلیف مالیات افراد تمایل مجدد جهت سرمایه گذاری بر روی کوین ها را خواهند داشت.

احتمال بازگشت نرخ کوین ها به حالت نرمال وجود دارد.
× بستن

Follow us in Instagram