18 دسامبر و اضافه شدن بیت کوین به بورس شیکاگو

1396/09/13
بورس اوراق بهادار شیکاگو CME در 18 دسامبر معاملات بیت کوین را راه اندازی می کند.
تحلیل ها حاکی از آن که سرمایه جدیدی به بیت کوین اضافه خواهد شد و این امر موجب افزایش نرخ بیت کوین می شود.
× بستن

Follow us in Instagram