اتریوم و بروزرسانی Metropolis

1396/05/31
سکه مجازی اتریوم یک بروز رسانی جدید بنام Metropolis در اواخر سپتامبر انجام خواهد داد.
این به روز رسانی انتظار می رود که شامل تعدادی از تغییرات مربوط به ناشناس بودن، برنامه نویسی و امنیت باشد.
× بستن

Follow us in Instagram