آیا ارز رمزنگاری شده ریپل وارد چین می شود؟

1396/05/30
ارز رمزنگاری شده ریپل تلاش می کند تا وارد بازار چین شود.
شایعات حاکی از ان است شرکت ریپل قصد همکاری با شرکت بزرگ علی بابا را دارد و این امر باعث جهش قیمت ریپل و حساسیت بروی ان می شود.
البته تا کنون خبر رسمی مینی بر همکاری این دو شرکت نداشته است.از طرفی مقدار استخراج شد ریپل بسیاز زیاد است.
هرچند افزایش 100درصدی قیمت ریپل شاید چشم گیر نباشد ولی باعث افزایش 100 درصدی سرمایه می شود.
× بستن

Follow us in Instagram