کارمزد-کمیسیون

کارمزد-کمیسیون

1403/05/01

سود سامانه دبلیو ام فا بصورت کارمزد یا همان کمسیون می باشد و تیم ما در دبلیو ام فا تمام سعی خود را می کند تا بهترین کارمزد را در اختیار کاربران خود قرار دهد .


کارمزد دریافتی بصورت عرف جهانی می باشد که در سایت بایننس و کوکوین و ... نیز دریافت می شود.


از آنجایی که رقابت در بازار رمزارز بسیار زیاد می باشد کارمزد در دبلیو ام فا طبق عرف جهانی بصورت پلکانی در نظر گرفته شده است.


کارمزد طبق جدول زیر با توجه به فعالیت کاربران در سی روز گذشته کاهش می بابد.


حجم معاملات ۳۰ روز گذشتهریالی

خریدفروش
کمتر از 10 میلیون تومان0.2%0.25%
بین 10 میلیون تا 20 میلیون تومان0.17%0.2%
بین 20 میلیون تا 100 میلیون تومان0.125%0.175%
بین 100 میلیون تا 1 میلیارد تومان0.175%0.125%
بین 1 میلیارد تا 3 میلیارد تومان0.1%0.155%
بین 3 میلیارد تا 5 میلیارد تومان0.09%0.145%
بیش از 5 میلیارد تومان0.08%0.135%

shape